Μέσα σε μία μιντιακή συνθήκη που προωθεί συγκεκριμένα συμπεριφορικά και αισθητικά πρότυπα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη συνεχή αυτοπροβολή, κατά πόσο μπορεί ο χώρος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αποτελέσει πεδίο προβληματισμού πάνω σε θέματα έμφυλης εμπειρίας καθώς και εργαλείο ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης, και κατά πόσο μπορεί να ασκήσει κακοποιητική κριτική και επιρροή; Πώς οι θηλυκότητες επιλέγουν να αναπαριστούν τους εαυτούς τους εντός του και πώς τις αντιλαμβανόμαστε; Τι αντιμετώπιση λαμβάνουν και ποιά είναι η επίδραση που έχουν τα βλέμματα των παρατηρητών τους επάνω τους; Ποιά είναι τελικά τα κριτήρια που υπαγορεύουν εάν είναι προκλητικές, αντιδραστικές, σοβαρές, όμορφες ή θηλυκές κ.ο.κ και ποιός τα διαμορφώνει;

 


Within a media condition that promotes specific behavioral and aesthetic standards while encouraging continuous self-presentation, to what extent can social media be a place for gender-based reflection as well as a tool for empowerment and awareness, and to what extent can it produce malicious criticism and influence? How do femininities choose to represent themselves in it and how do we perceive them? What treatment do they receive and what effect does the gaze of their viewers have on them? What are the criteria that ultimately dictate whether they are provocative, reactive, serious, beautiful or feminine etc, and who shapes them?

CLOSE

Αποσπάσματα από το @stastastastastasta, Σοφία Σταυροπούλου

Excerpts from @stastastastastasta, Sophia Stavropoulou

CLOSE

Απόσπασμα από την Performance Dead Mum Card, Βερολίνο, 2019, Βασιλεία Κάγκα

Excerpt from Dead Mum Card  Performance, Berlin, 2019, Vassilia Kaga

CLOSE

Αποσπάσματα απο το έργο Εulogy 2016, Μαρίλια Καίσαρ

Excerpts from the project Eulogy 2016, Marilia Caesar

CLOSE

Απόσπασμα από την Performance Get Ready With Me, 2018, Φωτεινή Κορρέ

Excerpt from Get Ready With Me Performance, 2018, Foteini Korre


Κινηματογραφίστριες: Βάσια Ντούλια & Νεφέλη Παπαϊωάννου, Μετάφραση/Υπότιτλισμός: Αλεξάνδρα Δυράνη-Μαούνη

Videos by Vasia Ntoulia & Nefeli Papaioannou, Translation/Subtitles by Alexandra Dyranis-Maounis

top