Χρονολόγιο»1992
Η Ελλάδα των Γυναικών: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο
Γυναίκα και εργασία - πρόγραμματα της ΕΟΚ
1η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής "Γυναίκες στην Εξουσία"

top