Χρονολόγιο»1994

Το 1994 ιδρύεται το Κέντρο Ερευνών για τα Θέματα Ισότητας (ΚΗΘΙ). Το σημαντικό φεμινιστικό περιοδικό Δίνη επανεμφανίζεται αυτή τη δεκαετία (1993-1997) με σαφή επιστημονικό-θεωρητικό προσανατολισμό. Με έναρξη το 1989, το περιοδικό (ή φυλλάδιο, όπως το αποκαλούν οι συντάκτρες) Τελέσσιλα, της Αδέσμευτης Κίνησης Γυναικών θα εκδίδεται καθ’ όλη τη δεκαετία με έμφαση στην φεμινιστική ανάλυση της επικαιρότητας αλλά και σε μια περιθωριοποιημένη γυναικεία ιστορία.

Ανθρωπολογία, Γυναίκες και Φύλο
Γυναικείες Σελίδες
Διήμερη συνάντηση γυναικών "Εθνικισμός - Ρατσισμός - Κοινωνικό Φύλο"
# Εξαναγκαστική Πορνεία Μεταναστριών και Προσφύγων Γυναικών
# Θέσεις και αντιθέσεις των γυναικών στα φαινόμενα εθνικισμού και ρατσισμού
Για την "Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας"
Μigrant women in action

top