Χρονολόγιο»1997

Το 1997 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδας (ΣΕΓΕ). Γενικά, υφίσταται στην Ελλάδα και γενικότερα μια σαφής τάση «mainstreamisation» του φεμινισμού, οι διεκδικήσεις του οποίου παρουσιάζονται συνήθως όχι ως ρηξικέλευθες αλλά ως συμβατές με την διαιώνιση μιας κεφαλαιοκρατικής, και κεφαλαιοκρατούμενης, κοινωνίας εμφορούμενης από ένα «φιλελεύθερο» πνεύμα – εμφανές σε πλατφόρμες όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Γυναίκες στα Κέντρα Αποφάσεων», του 1992, την ίδια χρονιά που η Συνθήκη του Μάαστριχτ οδηγεί στην καλούμενη «ολόκληρωση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αρμονία με το πνεύμα της εποχής, η Ελλάδα πιστεύει ότι ανήκει στη Δύση με λιγότερες αμφιβολίες από ποτέ. Συχνά, οι σεξιστικές συμπεριφορές θεωρούνται κατάλοιπα μιας «ανατολίζουσας νοοτροπίας» που θα εξαλείψει ο εναρμονισμός με τα προτάγματα της Δύσης.

Οικογενειακός Προγραμματισμός
Τελέσιλλα - Ελληνικό Φεμινιστικό Δίκτυο αλληλοπληροφόρησης, αλληλεγγύης και δραστηριοποίησης των γυναικών

top