Χρονολόγιο»2003

Εξαιρετικά σημαντική είναι η έναρξη Προγραμμάτων Σπουδών για το Φύλο και την Ισότητα σε 5 ΑΕΙ και 2 ΤΕΙ της χώρας.

Η δίκη των βιαστών αρχίζει - Συμπαράσταση στις γυναίκες θύματα
# Πες μου το φύλο σου να σου πω την αμοιβή σου

top