Χρονολόγιο»2004
Καμπάνια ενάντια στην καταναγκαστική πορνεία
Η εμπορία αλλοδαπών γυναικών και η ώθησή τους στην πορνεία είναι έγκλημα - H σιωπή είναι συνενοχή
# Ενδοοικογενειακή βία: Δειγματοληπτική στατιστική αξιοποίηση στοιχείων που αφορούν στην κακοποίηση γυναικών

top